Search

8 อันดับ ปากกาเน้นข้อความ

ประมาณ 5 มิลลิเมตร และมีความแข็งแรง สามารถใช้ร่วมกับไม้บรรทัดได้ คุ้มมากเพราะได้ 2 สีในด้ามเดียว และยังประหยัดอีกด้วย ปากกาเน้นข้อความ

8 อันดับ เครื่องติดราคาสินค้า

ให้พอดีกับมือผู้ใช้ทุกคน ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การันตีด้วยมาตรฐานการผลิตและได้รับการรับรองจาก มอก. อีกด้วย เครื่องติดราคาสินค้า

8 อันดับ เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่อง แม้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก แต่ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารจำนวนมากก็ทำได้อย่างไม่ติดขัดเลย เครื่องถ่ายเอกสาร

8อันดับ กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน มีหลายขนาด และแบบ 2 หน้า

ภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว ฐานออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม ไม่มีพื้นที่ใช้สอยเกินมารบกวนการจัดวางสิ่งของอื่นๆ ภายในห้อง กระดานไวท์บอร์ด